Knapparna

-/+
De här knapparna ändrar sudokupusslets storlek.

Skriv ut
Skriver ut sudokupusslet enligt dina utskriftsinställningar.

Kontrollera
Kontrollerar de siffror du skrivit in. Siffor som visas i grönt är rätt medan de som visas i rött är fel. Om en siffra visas i gult betyder det att den kan vara rätt men behöver inte vara det. Sudokulösaren tycker inte att det är möjligt att lösa rutan med den tillgängliga informationen.

Tips
Ger dig en extra ledtråd. Du får alltid en siffra som kunde lösas med enkel logik - på grund av det här är det inte alltid tips är tillgängliga.

Ny
Startar ett nytt sudokupussel i samma svårighetsgrad.

Börja om
Börjar om med samma sudokupussel.

Spela med highscore
Startar ett highscorespel. När du spelar highscorespel ser du inte vilket sudoku du löser. Av uppenbara skäl är inte lösningen och tips tillgängliga för highscorespel.

Visa lösningen
Öppnar lösningen för det sudokupussel vars id anges i rutan. Lösningen öpppnas i ett nytt fönster där den även kan skrivas ut.