Flera Sudoku
per A4-sida

Du vet väl att du kan skriva
ut sex sudoku per A4-sida!

Gå till inställningar. Du
sparar både bläck och
papper.

Sudoku XL Logo

UtskriftsalternativPrint

Sudokupussel per sida:
1
2
4
6
Endast aktuellt sudoku skrivs ut
Skriv ut lösningar
Lösningarna skrivs inte ut

Onlinealternativ

Bakgrundsfärg:
Visa tid
Din tid visas
Du måste tillåta cookie-filer för att ändra inställningarna