Sudokuregler

Sudoku spelas på ett rutnät med 9x9 kvadrater indelat i 3x3 regioner (de större kvadraterna). Målet är att fylla i siffror i rutorna på ett sådant sätt att varje horisontell rad, vertikal kolumn och region innehåller alla siffror mellan 1 och 9 och varje siffra bara en gång. När du börjar spelet är vissa siffror redan ifyllda. Dessa är dina ledtrådar.

Våra sudokupussel har bara en lösning och det är alltid möjligt att lösa dem utan att gissa.

Våra svårighetsgrader

Lätt
Den lätta nivån är för nybörjare. Du börjar med många ledtrådar och det krävs endast väldigt enkel logik för att lösa pusslet.

Mellan
Mellannivån ger dig färre ledtrådar men går fortfarande att lösa med enkel logik.

Svår
Den svåra nivån ger dig få ledtrådar och kan kräva mer avancerad logik för att lösa. Istället för att bara titta på siffrorna och leta efter möjliga rutor måste du nu även titta på rutorna för att se vilka siffror som är möjliga i dem.

Expert
Expertnivån ger dig vädigt få ledtrådar och kräver avancerade strategier för att lösa.